Dla dzieci i młodzieży

WARSZTATY TERAPEUTYCZNE

Nasze dzieci żyjąc wśród innych budują bliskie relacje, rozwijają się i realizują swoje potrzeby. Kontakt z ludźmi daje im poczucie bezpieczeństwa i przynależności. Właściwie już od urodzenia kształtują one swoje umiejętności społeczne ułatwiające budowanie więzi. Próbując radzić sobie z trudnymi emocjami, poznając panujące normy społeczne dzieci budują swoją tożsamość i rozwijają percepcję otaczającego je świata. Dosyć często jednak napotykają w tym obszarze na trudności. Deficyty w zakresie umiejętności społecznych są obecnie uznawane za jeden z problemów najczęściej sygnalizowanych przez rodziców i nauczycieli.

Dodaj podtytuł (41)

Warto pamiętać, że na wszystko w życiu jest odpowiedni czas. Każda kompetencja ma swój najlepszy moment na to, by się rozwinąć. Pierwsze lata życia człowieka, okres niemowlęcy a później wczesne dzieciństwo – w pewien sposób determinują naszą osobowość w przyszłości. 

Szczególnie ważne jest pierwsze dziesięć lat życia dziecka. W tym okresie psychospołeczne umiejętność dynamicznie ewoluują czego skutkiem jest wypracowanie podstawowych właściwości charakteru. Wczesne dzieciństwo to czas, w którym kształtuje się ufność lub nieufność, autonomia lub wstyd i zwątpienie, inicjatywa lub poczucie winy. Tak więc to na ile dana kompetencja utrwali się jako cecha naszej osobowości zależy of tego, na ile we wczesnej fazie rozwoju zakończy się ona sukcesem.

W związku z powyższym proponowany przez nas trening umiejętności społecznych jest adresowany do najmłodszych dzieci w okresie przedszkolnym oraz do uczniów szkół podstawowych; do dzieci nieśmiałych, wycofanych,  agresywnych oraz wszystkich tych, które mają trudności w zakresie dobrego funkcjonowania w grupie rówieśniczej. Nasz program zakłada równolegle do treningu umiejętności społecznych stałą opiekę psychologiczną, która zapewnia przestrzeń do rozładowania emocji nagromadzonych w wyniku uwikłania w sieć nieprawidłowych relacji lub/i w konsekwencji przebywania w warunkach niesprzyjających rozwojowi.

Rozwijanie umiejętności społecznych w ramach naszych zajęć będzie odbywało się w kilkuosobowych grupach, prowadzonych zazwyczaj przez dwoje specjalistów. Wdrażamy konkretne zadania, gry i zabawy rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne. Zapewniając dziecku możliwość uczestnictwa i relacji z innymi dziećmi, dajemy mu jednocześnie okazję do opisania konkretnego stanu emocjonalnego, dowiadujemy się jak dziecko interpretuje daną sytuację społeczną i przede wszystkim dostarczamy prawidłowych wzorców zachowań.

Cykl zajęć trwa od kilku do kilkunastu tygodni, a wszystkie podejmowane przez nas działania są dostosowanie do wieku, możliwości i samopoczucia dziecka.  

Dzięki udziałowi w naszych zajęciach, dzieci:

  • integrują się z grupą,
  • uczą się rozpoznawania i przeżywania emocji 
  • uczą się jak nawiązywać i podtrzymywać pozytywne relacje
  • poznają konstruktywne sposoby rozwiązywania konfliktów
  • uczą się jak nie ulegać presji ze strony innych
  • doskonalą postawę asertywną
  • uczą się zachowań społecznie pożądanych
  • poznają sposoby radzenia sobie ze stresem i niepowodzeniami
Dodaj podtytuł (42)
Informacje podstawowe

PRACOWNIA PSYCHOLOGII HOLISTYCZNEJ
NIP:7532218387
REGON: 384174656

ul. Nitshmanna 30-32
82 - 300 Elbląg

NUMER RACHUNKU:

53 2490 0005 0000 4530 9876 4528
IBAN: PL53249000050000453098764528
Kod SWIFT banku: ALBPPLPW

ALIOR BANK