Dla Rodziców, Opiekunów, Małżeństw

TERAPIE RODZINNE

Kryzys to naturalny etap rozwoju rodziny. Zdrowo zażegnany zwykle doprowadza do zacieśniania więzi oraz uświadamia jej członkom bogactwo wypływające z przynależności do grupy. Każda trudność pokonana w zdrowy sposób zasila dawką nowej, pozytywnej energii, motywuje do dalszej pracy i redukuje poczucie niesprawiedliwości i współzawodnictwa. Skrywane w sercu zmartwienia wypowiedziane przynoszą ulgę. Nierzadko już jedna sesja ze wszystkimi uczestnikami systemu rodzinnego potrafi wyznaczyć kierunek zmian jakie trzeba podjąć, aby odbudować niezdrowe relacje. Zwykle jednak taka zbiorowa sesja poprzedzana jest indywidualnymi rozmowami ze Specjalistą, które mają na celu zebranie informacji dotyczących subiektywnej oceny stosunków wewnątrz rodzinnych.

Dodaj podtytuł (33)

Prawdą jest, że prawd jest wiele, my jesteśmy po to, aby wypracować wspólną, zgodnie z którą każdy bez względu na wiek, płeć i pozostałe zmienne, będzie mógł realizować swój potencjał w poczuciu wzajemnego szacunku i akceptacji.

Codzienność weryfikuje prawdę pokazującą, że niejednokrotnie kryzysy powstałe w środowisku rodzinnym rozwiązywane są „na własną rękę”. Bez pomocy specjalistów często dochodzi do tragedii w konsekwencji których najbardziej cierpią dzieci odbierane niezdolnym opiekować się nimi rodzicom. Emocje powstałe na skutek przeżywanych dramatów niezmiennie regulowane są alkoholem lub innymi środkami zmieniającymi świadomość, co nierzadko kończy się utratą zdrowia lub życia.

Nie czekaj, aż będzie za późno. Procedura odebrania dzieci lub rozwód to ostateczne reakcje na sumę akcji, które trwały latami. Najczęściej w takich sytuacjach brakuje kluczowych decyzji o tym, aby przestać ograniczać się do własnych przekonań i nadinterpretacji zdając się na wiedzę i doświadczenie innych. Rozumiemy trud zmian jakich trzeba dokonać w samym sposobie myślenia, jednak są to zmiany konieczne do tego, aby proces odbudowy zdrowych zależności przebiegł prawidłowo.

Dlaczego warto? Ponieważ jedna z podstawowych przyczyn zaburzeń psychicznych jest permanentna samotność. Napędzani siła rozpędu staramy się zapewnić optymalne warunki do godnego życia sobie i naszym najbliższym zapominając poświęcać im czas. Systematyczna nieobecność i brak zainteresowania drugim człowiekiem tworzy pogłębiające się deficyty uwagi, które w odpowiednim czasie zostaną wypełnione czymś, na co druga strona przestanie mieć wpływ. Zaczniemy przynależeć do świata, w którym dla niezainteresowanych nie będzie miejsca. Tak traci się bliskość z dzieckiem, partnerem, przyjacielem, każdym na kim nam zależy. Nie dopuść do tego, zainwestuj swoją obecność we właściwe relacje.

Obszary w których możemy Ciebie wesprzeć: 

  • Program terapeutyczny dla rodzin niepełnych, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowego rozwoju dziecka.
  • Program „Moi rodzice się rozwodzą”, zapewniający całościowe wsparcie psychologiczne dla dzieci, których rodzice podjęli decyzję o rozstaniu.
  • Program edukacyjny dla „Rodzin mieszanych”, jak prawidło budować relacje z dzieckiem, którego nie jestem rodzicem.
  • Program wspierający opiekunów zastępczych w tym dziadków, którzy sprawują opiekę nad dzieckiem.
  • Program wspierający dla rodziców dzieci uzależnionych.
  • Program terapeutyczny „rodzina w żałobie”, jak prawidłowo rozmawiać z dzieckiem, aby nie zaszkodzić, w sytuacji utraty bliskiej osoby.
Dodaj podtytuł (34)
Informacje podstawowe

PRACOWNIA PSYCHOLOGII HOLISTYCZNEJ
NIP:7532218387
REGON: 384174656

ul. Nitshmanna 30-32
82 - 300 Elbląg

NUMER RACHUNKU:

53 2490 0005 0000 4530 9876 4528
IBAN: PL53249000050000453098764528
Kod SWIFT banku: ALBPPLPW

ALIOR BANK