Dla Rodziców, Opiekunów, Małżeństw

TERAPIE RODZINNE

Kryzys to naturalny etap rozwoju rodziny. Zdrowo zażegnany zwykle doprowadza do zacieśniania więzi oraz uświadamia jej członkom bogactwo wypływające z przynależności do mikro grupy jaką jest rodzina. Każda trudność pokonana w zdrowy sposób zasila dawką nowej, pozytywnej energii, motywuje do dalszej pracy i redukuje poczucie niesprawiedliwości i współzawodnictwa.

Nierzadko już jedna sesja ze wszystkimi uczestnikami systemu rodzinnego potrafi wyznaczyć kierunek zmian jakie trzeba podjąć, aby odbudować niezdrowe relacje. Najczęściej jednak zanim dojdzie do właściwej terapii rodzinnej,  realizujemy sesje indywidualne każdego z jej członków. Zabieg ten jest użyteczny do tego, aby poznać subiektywne interpretacje konfliktu i sposoby jego przezwyciężenia.

Dodaj podtytuł (33)

Prawdą jest, że prawd jest wiele, my jesteśmy po to, aby wypracować wspólną, zgodnie z którą każdy bez względu na wiek, płeć i pozostałe zmienne, będzie mógł realizować swój potencjał w poczuciu wzajemnego szacunku i akceptacji.

Coraz rzadziej spotykamy się z pojęciem pełnej rodziny. Coraz rzadziej mamy do czynienia z rodzinami chcącymi ratować swoje relacje, gotowymi do wyrzeczeń, poświęceń i kompromisów. Coraz częściej wybieramy łatwe, niezobowiązujące rozwiązania ukierunkowane w stronę przyjemności, które w konsekwencji długoterminowej doprowadzają do zaburzeń o podłożu psychologicznym rodząc i pielęgnując latami strach przed samotnością.

Terapia rodzinna powinna angażować wszystkich jej członków po to, aby odbudować pozytywne relacje pomiędzy każdym z nich. Najbardziej ograniczające zdrowe relacje są tajemnice i niedopowiedzenia powstałe w wyniku lęku przed odrzuceniem. Terapia ma na celu wzmocnienie więzi rodzinnych poprzez wspólną (wraz z terapeutą) rekonstrukcję przekonań, ról i obowiązków utrwalonych wewnątrz systemu rodzinnego.

Czas trwania procesu terapeutycznego zależny jest od skali trudności oraz elastyczności poznawczej mikro grupy. Przeciętny okres współpracy wliczając sesje indywidualne każdego z członków rodziny wynosi od pół roku do roku, gdzie spotkania odbywają się raz w tygodniu.   

Obszary w których możemy Ciebie wesprzeć: 

  • Program terapeutyczny dla rodzin niepełnych, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowego rozwoju dziecka.
  • Program „Moi rodzice się rozwodzą”, zapewniający całościowe wsparcie psychologiczne dla dzieci, których rodzice podjęli decyzję o rozstaniu.
  • Program edukacyjny dla „Rodzin mieszanych”, jak prawidło budować relacje z dzieckiem, którego nie jestem rodzicem.
  • Program wspierający opiekunów zastępczych w tym dziadków, którzy sprawują opiekę nad dzieckiem.
  • Program wspierający dla rodziców dzieci uzależnionych.
  • Program terapeutyczny „rodzina w żałobie”, jak prawidłowo rozmawiać z dzieckiem, aby nie zaszkodzić, w sytuacji utraty bliskiej osoby.
Dodaj podtytuł (34)
Informacje podstawowe

PRACOWNIA PSYCHOLOGII HOLISTYCZNEJ
NIP:7532218387
REGON: 384174656

ul. Nitshmanna 30-32
82 - 300 Elbląg

NUMER RACHUNKU:

53 2490 0005 0000 4530 9876 4528
IBAN: PL53249000050000453098764528
Kod SWIFT banku: ALBPPLPW

ALIOR BANK