Dla Dzieci i Dorosłych

TERAPIE GRUPOWE

Jedną z podstawowych zalet terapii grupowej jest obecność innych osób, dzięki którym można pokonać strach i przełamać bariery ograniczających nasz wewnętrzny potencjał.  Terapie grupowe pomagają nam rozbudzić w sobie siłę nie tylko do poprawy jakości naszego życia, ale również życia osób przynależnych do grupy. Podczas zajęć grupowych niezwykle terapeutycznym okazuje się usłyszeć „ja też”, co bezpowrotnie burzy nasz autoportret osób cierpiących w samotności, w niezrozumieniu oraz izolacji. Chęć niesienia pomocy, altruizm i współczucie skutecznie odciągają naszą uwagę od umysłowych autodestrukcji tworząc jednocześnie przestrzeń gotową do regeneracji.

Dodaj podtytuł (35)

Nie dopuść do tego, aby nieprzepracowane  treści z pozycji nieświadomości kierowały Twoimi decyzjami. Poznaj i pokonaj swoje psychiczne ograniczenia tam, skąd wzięły swój początek 

– z niewłaściwych relacji

Grupa bez podziału na etykiety i rozmiary jest naszym środowiskiem naturalnym, a przynależność do niej jest naszą naturalną potrzebą, dlatego najlepiej jest przepracowywać swoje deficyty właśnie w grupie, ponieważ to w niej liczne zaburzenia znajdują swoje źródło.  W zbiorze najważniejszych dla człowieka potrzeb dążących do zaspokojenia w pierwszej kolejności, obok niekwestionowanych potrzeb fizjologicznych dwie kolejne to potrzeba bezpieczeństwa i przynależności. Obie zaspokaja grupa, dlatego jeśli nie stworzymy zdrowych, silnych więzi rodzinnych energia tych potrzeby przekierowana zostanie na zewnątrz, tworząc coraz większy dystans pomiędzy stronami. Siła grupy wraz z jej właściwościami uzdrawiającymi lub zanieczyszczającymi jest łatwo zauważalna w pracy z dziećmi i młodzieżą. Wraz z pojawieniem się myślenia abstrakcyjnego (między 11 a 13 r.ż.) potrzeba bycia częścią jakiejś całości wydaje się potęgować.  Informacje docierające ze świata zewnętrznego przepuszczane są przez filtry przekonań jakie dziecko nabyło w ciągu dotychczasowego życia. W ten sposób pojawia się konflikt wewnętrzny w którym przeważy siła stanowisk. Dlatego tak ważnym jest, aby od pierwszego dnia życia zapewniać mu jak najlepsze warunki do wzrostu i rozwoju, warunki pełne miłości i zrozumienia, zaufania i szacunku, ponieważ kiedy będzie tego brakować, wtedy dziecko samo w odpowiednim momencie wypełni powstały na przestrzeni minionych lat emocjonalny niedobór.

Dla przykładu; tylko w pierwszych 5 latach życia dziecka, kiedy wydaje się, że jest ono jeszcze niespełna świadome, rozwijają się newralgiczne predyspozycje młodego człowieka pełniące nadrzędne role w późniejszym pojmowaniu siebie. W zależności od warunków domowych oraz świadomości rodziców w samoocenie dziecka zakodują się między innymi: ufność lub nieufność, autonomia lub wstyd, inicjatywna lub poczucie winy oraz wszystkie inne zmysłowe i pozazmysłowe właściwości będące wynikiem wyżej wymienionych. Dlatego praca grupowa przynosi trwałe efekty, ponieważ koncentruje się właśnie na niedoborach powstałych w wyniku nie zaspokojonych potrzeb na etapach kluczowych zadań rozwojowych. Zmiany jakie zachodzą w nas będąc w procesie terapeutycznym pozwalają dostrzec w sobie te cechy, których zza wyuczonych niedoskonałości dotąd nie było nam dane dostrzec.

Organizujemy terapie grupowe na temat:

  • Uzależnień i współuzależnień
  • Trudności wychowawczych i adaptacyjnych
  • Stanów lękowych oraz epizodów depresyjnych
  • Zaburzeń seksualnych w tym dysforii i niezgodności płciowej
  • Zaburzeń emocjonalnych, umiejętności świadomego nazywania emocji.
  • Niskiej samooceny i niskiego poczucia własnej wartości
  • Autoagresji i myśli samobójczych
Dodaj podtytuł (36)
Informacje podstawowe

PRACOWNIA PSYCHOLOGII HOLISTYCZNEJ
NIP:7532218387
REGON: 384174656

ul. Nitshmanna 30-32
82 - 300 Elbląg

NUMER RACHUNKU:

53 2490 0005 0000 4530 9876 4528
IBAN: PL53249000050000453098764528
Kod SWIFT banku: ALBPPLPW

ALIOR BANK