Dla Dzieci i Dorosłych

TERAPIE GRUPOWE

Jedną z podstawowych zalet terapii grupowej jest obecność innych osób, dzięki którym można pokonać lęk i przełamać bariery ograniczających nasz wewnętrzny potencjał.  Terapie grupowe pomagają nam rozbudzić w sobie siłę nie tylko do poprawy jakości naszego życia, ale również do tego aby stać się poniekąd odpowiedzialnym za proces terapeutyczny innych osób.  Podczas zajęć grupowych niezwykle cenne okazuje się usłyszeć „ja też”, co bezpowrotnie burzy nasz autoportret osób cierpiących w samotności, w niezrozumieniu oraz izolacji. Chęć niesienia pomocy, altruizm i współczucie skutecznie odciągają naszą uwagę od umysłowych autodestrukcji tworząc jednocześnie przestrzeń gotową do regeneracji.

Terapia grupowa to nauka zarządzania sobą, sztuka słuchania i udzielania informacji zwrotnych, zarówno w relacji z innymi jak i w relacji z samym sobą. 

Dodaj podtytuł (35)

Nie umiejętność budowania właściwych relacji ma bezpośredni wpływ na naszą samoocenę, sposób w jaki postrzegamy świat oraz siebie w otaczającym nas świecie. Warunkiem dobrej kondycji psychicznej są dobre relacje z grupie najbliższych osób.

Po co mi terapia grupowa?

Po to, aby nauczyć się na nowo przynależeć. Głównym powodem wszechobecnego cierpienia jest samotność, brak zrozumienia i dezaprobata ze strony ważnych dla nas osób. Przynależność obok konieczności fizjologicznych i bezpieczeństwa jest naszą najważniejszą potrzebą, która będzie dążyć do zaspokojenia w pierwszej kolejności. Mikro grupy, do których przynależymy powinny być dla nas źródłem radości i motywacji, ale mogą stać się również przyczyną zaburzeń i powodem czynności autodestruktywnych.  

Terapia grupowa czy terapia indywidualna?

To zależy od trudności z jakimi przyszło nam się mierzyć oraz od gotowości do mówienia o sobie otwarcie. Obie formy terapeutyczne są bardzo skuteczne, jednak każda z nich motywuje do zmiany inny aspekt naszej osobowości. Terapie grupowe będą bardziej efektywne dla osób borykających się z trudnościami zawierającymi w sobie elementy wstydu, gniewu, obniżonej samooceny, obniżonego poczucia wartości itp. Terapia indywidualna skierowana jest bardziej do osób przeżywających wewnętrzne ból spowodowany na przykład traumą.

Organizujemy terapie grupowe na temat:

  • Uzależnień i współuzależnień
  • Trudności wychowawczych i adaptacyjnych
  • Stanów lękowych oraz epizodów depresyjnych
  • Zaburzeń seksualnych w tym dysforii i niezgodności płciowej
  • Zaburzeń emocjonalnych, umiejętności świadomego nazywania emocji.
  • Niskiej samooceny i niskiego poczucia własnej wartości
  • Autoagresji i myśli samobójczych
Dodaj podtytuł (36)
Informacje podstawowe

PRACOWNIA PSYCHOLOGII HOLISTYCZNEJ
NIP:7532218387
REGON: 384174656

ul. Nitshmanna 30-32
82 - 300 Elbląg

NUMER RACHUNKU:

53 2490 0005 0000 4530 9876 4528
IBAN: PL53249000050000453098764528
Kod SWIFT banku: ALBPPLPW

ALIOR BANK