Dlaczego zdecydowaliśmy się

współpracować ze sobą?

Jesteśmy zespołem ekspertów, podejmujących współpracę partnerską, tworzącą i rozwijającą spójny, integralny i holistyczny system wsparcia osób i rodzin w sytuacjach kryzysowych. Wspieramy w pokonywaniu życiowych trudności, przełamywaniu barier, odnajdywaniu kierunku powołania oraz budowaniu autonomii i pozytywnego wizerunku siebie. Niesiemy pomoc potrzebującym, podążając za ich problemami.  Prowadzimy Ośrodek Rozwoju Rodziny świadczący kompleksowe usługi oraz zróżnicowane działania w zakresie profilaktyki zdrowia i jakości jej życia.  Ukierunkowaliśmy się w problematyce zdrowia psychicznego dzieci, na które bezpośredni wpływ ma stan zdrowia psychicznego dorosłych.

Dodaj podtytuł (7)

Przedmiotem naszych badań jest rodzina. Nieprzepracowane emocje mogą nami kierować przez całe życie. Dlatego tak ważne jest, aby rozbrajać powstałe w wyniku doznanych krzywd mechanizmy obronne, jeszcze zanim zostaną utrwalone.

Stare powiedzenie głosi, że dziecko posiada jedynie dwa problemy – ojca i matkę. Jeśli warunki środowiskowe dziecka są sprzyjające, rodzice kochają się wzajemnie i wychowują je w bliskości, poszanowaniu i akceptacji, mniej prawdopodobna jest dewiacja. Oczywiście przyczyn zaburzeń może być wiele, jednak fundament jest zwykle jeden – rodzina, jej stan emocji dominujących oraz zażyłość relacji. Im dziecko jest młodsze, tym silniej odczuwać będzie przyjemność płynącą z miłości lub strach przed krzywdą. Strach spowoduje powstawanie mechanizmów obronnych w psychice dziecka, które ostatecznie ograniczą nie tylko te nieprzyjazne uczucia, ale i te pożądane. Innymi słowy dziecko w przyszłości może bać się nie tylko zagrożeń, ale również odczuwać lęk przed zakochaniem się, przed podejmowaniem decyzji, samodzielnością, ostatecznie uogólniony lęk przed życiem.

Służąc pomocą realizujemy cele, do których zostaliśmy powołani. Łącząc doświadczenia zarówno specjalistyczne jak i życiowe, jesteśmy w stanie lepiej zrozumieć przyczyny występowania psychologicznych zakłóceń jakości życia człowieka w każdym wieku. Zapoznaj się z naszymi krótkimi biografiami, przekonaj się jak wiele nas różni i jak wiele łączy.

Marek Cieślak

Specjalista ds. rozwiązywania trudności rodzinnych

Mateusz Sosnowski

Specjalista ds. leczenia uzależnień

Uczymy, jak rozumieć organizm człowieka w pełni bez podziału na poszczególne jego elementy. Na co dzień pomagamy naszym Pacjentom przezwyciężać trudności natury psychologicznej, ale również wspieramy osoby zdrowe, dzieci wybitnie inteligentne, osoby szybko bogacące się czy osoby dążące do zmiany w każdym aspekcie swojego życia.

„Psychika nie składa się z niezależnych władz ani ciało z niezależnych narządów – organizm stanowi jedną całość – co zachodzi w jakiejś części ma wpływ na całość” – Kurt Goldstein.

Dodaj podtytuł (44)

Umów się na wizytę, zadzwoń:

+48 733 77 76 75

Informacje podstawowe

PRACOWNIA PSYCHOLOGII HOLISTYCZNEJ
NIP:7532218387
REGON: 384174656

ul. Nitshmanna 30-32
82 - 300 Elbląg

NUMER RACHUNKU:

53 2490 0005 0000 4530 9876 4528
IBAN: PL53249000050000453098764528
Kod SWIFT banku: ALBPPLPW

ALIOR BANK