Terapeuta, Specjalista Psychoterapii Uzależnień

Mateusz Sosnowski

Nazywam się Mateusz Sosnowski i jestem certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień. Szkolenie psychoterapeutyczne, które trwało 3 lata ukończyłem w Polskiej Federacji Społeczności Terapeutycznych. Posiadam certyfikat akredytowany przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania narkomanii opisany na podstawie art. 27 ust. 1. ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

Jestem specjalistą współpracującym z Prokuraturą Okręgową i Rejonową w Elblągu, na zlecenie prokuratury przeprowadzam wywiady i opiniuję w sprawach osób wobec których toczy się postępowanie karne dotyczące używania substancji psychoaktywnych.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej należącego do European Association for Cognitive and Behavioural Therapies (EABCT).

Obecnie jestem w trakcie 4 letniego szkolenia psychoterapeutycznego z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej z dialogiem motywującym akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB) i Europejskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej (EABCT)

Od 2015 roku rozpocząłem praktykę terapeutyczną zdobywając doświadczenie w placówkach NFZ. Pracowałem na: poradni, oddziale dziennym, w ośrodku stacjonarnym. Zajmowałem się prowadzeniem psychoterapii indywidualnej, psychoterapii grupowej, psychoedukacji. Prowadziłem psychoterapię młodzieży oraz osób dorosłych

Projekt bez tytułu - 2021-07-05T221749.546

Przez 5 lat pracowałem w Młodzieżowym Ośrodku Terapeutycznym z trudną młodzieżą borykającą się z różnymi problemami: uzależnienia, problemy emocjonalne, autoagresja, zaburzenia osobowości, niska samoocena, trudne relacje rodzinne. W ramach terapii przeprowadzałem również sesje rodzinne nakierowane na poprawę relacji między poszczególnymi członkami rodzin.

Ukończyłem studia magisterskie z zakresu: pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej z elementami pracy socjalnej oraz pedagogiki resocjalizacyjnej z profilaktyką społeczną.

Ukończyłem szkolenie z zakresu: pracy metodą społeczności terapeutycznej, terapii grupowej, pracy z pacjentami z podwójną diagnozą (uzależnienie wraz zaburzeniami współwystępującymi), interwencji kryzysowej, podstaw pracy terapeutycznej z rodzinami osób uzależnionych, pracy z grupami specyficznymi, dialogu motywującego. Odbyłem treningi interpersonalne oraz intrapsychiczne, staże kliniczne w ośrodkach terapeutycznych dla młodzieży oraz osób dorosłych.

Ukończyłem I stopień szkolenia teorii i praktyki EEGBiofedback w Neuropsychoterapii.

Ukończyłem szkolenie z zakresu interwencji kryzysowej. Profesjonalnej pomocy psychologicznej po wydarzeniach traumatycznych: przemoc, wypadek, strata, żałoba.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. Pracuję zgodnie z kodeksem etyczno-zawodowym psychoterapeuty.

 

Świadczymy wsparcie w powrocie do zdrowia lecząc:

  • Uzależnienia od alkoholu
  • Uzależnienia od narkotyków, dopalaczy i innych środków psychoaktywnych
  • Uzależnienia ekranowe, online
  • Uzależnienia seksualne, pornografia
  • Uzależnienia od leków
  • Inne uzależnienia
Dodaj podtytuł (23)
Informacje podstawowe

PRACOWNIA PSYCHOLOGII HOLISTYCZNEJ
NIP:7532218387
REGON: 384174656

ul. Nitshmanna 30-32
82 - 300 Elbląg

NUMER RACHUNKU:

53 2490 0005 0000 4530 9876 4528
IBAN: PL53249000050000453098764528
Kod SWIFT banku: ALBPPLPW

ALIOR BANK