Pedagog

MAŁGORZATA MEISNER

Jestem dyplomowanym pedagogiem, psychologiem społecznym, doradcą zawodowym i menedżerem oświaty. Moja aktywność zawodowa koncentruje się przede wszystkim na poradnictwie oraz udzielaniu specjalistycznego wsparcia osobom tego potrzebującym. Mam bardzo pozytywne doświadczenia w pracy doradczej i profilaktyczno-wychowawczej z młodzieżą oraz korekcyjno-kompensacyjnej z dziećmi. Moją wizją jest pomoc dziecku w pełni jego rozwoju w każdym aspekcie życia, odkrycie i wykorzystanie jego potencjału. Zawsze podkreślam, jak ważne jest bazowanie na mocnych stronach dziecka i uchwycenie jego talentów. Współpracowałam przy realizacji kilkunastu projektów unijnych związanych ze zwiększeniem szans edukacyjnych dzieci, wsparciem programów rozwojowych szkół, wykorzystaniem innowacyjnych form nauczania, poradnictwem rodzinnym, profilaktyką społeczną, aktywizacją społeczno-zawodową młodzieży i osób bezrobotnych, przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu.

Bardzo bliskie są mi zagadnienia dotyczące relacji w rodzinie, trudnych emocji dziecka i rodzica, dysfunkcji rozwojowych, trudności dydaktycznych i zaburzeń w zachowaniu, budowania relacji interpersonalnych, mediacji i rozwiązywania konfliktów. Od wielu lat prowadzę warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców. Pokazuję, że tzw. świadomego rodzicielstwa można i warto się nauczyć. To czy nasze dzieci wyrosną na samodzielnych, szczęśliwych i wartościowych ludzi, w ogromnym stopniu zależy od atmosfery domu, skutecznych metod komunikacji z dzieckiem oraz umiejętnego odcięcia się od błędnych przekonań poprzednich pokoleń.

Wspólnie z zespołem chcę motywować naszych klientów do twórczego, odpowiedzialnego i zdrowego życia. Jestem przekonana, że nasze spotkania będą autentyczne, swobodne i przyczynią się do istotnych, pozytywnych zmian w wielu dziedzinach Państwa życia, do znalezienia właściwych dróg i nowych możliwości życiowych.

Projekt bez tytułu - 2021-07-05T221629.649

Prywatnie: Szczęśliwa i spełniona kobieta i mamą, pasjonatka muzyki, literatury i fotografii, zwolenniczka zdrowego odżywiania. Wrażliwa na krzywdę i cierpienie zwierząt. Cenię szczerość, szacunek do drugiego człowieka, optymizm i poczucie humoru.

Wykształcenie: Jestem absolwentką studiów magisterskich na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza oraz dwuletniej specjalizacji z zakresu patologii i readaptacji nieprzystosowanych społecznie. Ukończyłam również studia podyplomowe z orientacji i poradnictwa zawodowego na Uniwersytecie Łódzkim   oraz z psychologii społecznej    w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Sopocie. W roku 2018 zdobyłam uprawnienia do prowadzenia mediacji.   Posiadam duże doświadczenie w pracy trenera, edukatora i wykładowcy akademickiego.

W kontaktach interpersonalnych unikam oceniania, moralizowania i wszelkich reakcji świadczących o braku obiektywizmu, szacunku czy braku zrozumienia dla problemów i decyzji innych osób.

Dodaj podtytuł (26)
Informacje podstawowe

PRACOWNIA PSYCHOLOGII HOLISTYCZNEJ
NIP:7532218387
REGON: 384174656

ul. Nitshmanna 30-32
82 - 300 Elbląg

NUMER RACHUNKU:

53 2490 0005 0000 4530 9876 4528
IBAN: PL53249000050000453098764528
Kod SWIFT banku: ALBPPLPW

ALIOR BANK