Pedagog, Trener Zajęć Grupowych

Małgorzata Palczewska

Nazywam się Małgorzata Palczewska. Z wykształcenia i pasji jestem pedagogiem. Od początku swojej ścieżki zawodowej jestem blisko młodzieży bowiem od 13 lat pracuje w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Elblągu i dotychczas to miejsce wyznaczało kierunek mojej pracy. W trakcie tych trzynastu lat pracy z dziećmi i młodzieżą, a także rodzinami moich podopiecznych doświadczyłam bardzo wielu pięknych chwil i utwierdziłam się w przekonaniu, że wspieranie młodych ludzi jest nie tylko moją pracą, ale również pasją. Chcąc w kompleksowy sposób wspierać moje dzieci i towarzyszyć w drodze ku dorosłości po ukończeniu studiów pedagogicznych o specjalności resocjalizacja poszerzyłam kwalifikacje o tytuł magistra w zakresie rewalidacji i wczesnego wspomagania dzieci oraz studia podyplomowe na kierunku oligofrenopedagogika. W miarę lat pracy zauważyłam, że praca warsztatowa z dziećmi przynosi mi największą satysfakcję i uzupełniłam kwalifikacje o studia podyplomowe w zakresie socjoterapii i pracy z grupą. Obecnie jestem na trzecim roku psychologii klinicznej z psychoterapią co od zawsze było moim marzeniem, a w pracy zawodowej dopełni wcześniej zdobytą wiedzę i kwalifikacje.

W życiu osobistym jak i pracy zawodowej kieruje się dwiema dewizami:

„W świecie, w którym możesz być kim tylko zapragniesz bądź po prostu życzliwy”

 

Untitled (1898 × 2560px)

W trakcie kilkunastu lat pracy z dziećmi i młodzieżą miałam możliwość zweryfikowania metod i narzędzi pracy, szukania nowych oddziaływań opiekuńczo-wychowawczych wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, indywidualnym potrzebom i możliwościom dzieci. Czas, który spędziłam wśród moich podopiecznych ukierunkował mnie zawodowo. Nauczyłam się pokory, cierpliwości i uważności.  Jestem przekonana, że praca z drugim człowiekiem wymaga otwartości i akceptacji. Podczas swojej długoletniej pracy w placówce opiekuńczo-wychowawczej doświadczyłam bardzo wielu cennych dla mnie sytuacji co ugruntowało we mnie przekonanie, że żadne studia, kursy i certyfikaty nie wyposażą nikogo w pełni w umiejętności i kompetencje niezbędne do wszechstronnego wspierania młodych ludzi. Niewątpliwie są one podstawą do wykonywania tego zawodu, ale jedynie osobiste doświadczanie relacji z drugim człowiekiem, towarzyszenie mu w wielu sytuacjach życiowych kształtuje w nas owe atrybuty.

Dzięki moim wychowankom i „pięknych” wewnętrznie, kompetentnych i oddanym całym sercem swojej pracy ludziom nabyłam wiedzy praktycznej i umiejętności, które wzbogaciły mój warsztat pracy i ugruntowały przeświadczenie, że podstawą w pracy z dzieckiem jest relacja oparta na szczerości, cierpliwości i akceptacji.

Obecne czasy nie są łatwe dla młodego pokolenia, któremu ciężko jest odnaleźć się w grupie rówieśniczej, sprostać oczekiwaniom świata i jednocześnie odnaleźć Siebie. Młodzi ludzie są bardzo krytyczni wobec innych, ale i w równym stopniu, a może i większym wobec samych siebie, dlatego zawsze wychodzę z założenia, że trzeba poznać perspektywę dziecka w danej materii i być obecnym. Obecność jest dla dziecka gwarantem bezpieczeństwa, które warunkuje proces wzrastania i zmiany młodego człowieka.

Drodzy rodzice bądźmy przy dzieciach Obecni, to najlepsze co możemy im podarować, aby wyrośli na sprawczych i odważnie stawiających życiu czoła ludzi:) Tyle i aż tyle. Towarzyszenie naszym Dzieciom w drodze ku dorosłości umożliwia poznanie innego spojrzenia na życie i świat, a a równocześnie jest to nieocenione doświadczanie i uczenie się od Nich. Jednokrotnie bardzo cennych rzeczy możemy się od Naszych Dzieci nauczyć

Dodaj podtytuł (26)
Informacje podstawowe

PRACOWNIA PSYCHOLOGII HOLISTYCZNEJ
NIP:7532218387
REGON: 384174656

ul. Nitshmanna 30-32
82 - 300 Elbląg

NUMER RACHUNKU:

53 2490 0005 0000 4530 9876 4528
IBAN: PL53249000050000453098764528
Kod SWIFT banku: ALBPPLPW

ALIOR BANK