Dla osób w każdym wieku

KONSULTACJE PSYCHOTERAPEUTYCZNE

Czas trwania standardowej konsultacji to (do 45 minut ) podczas których zbierane są informacje dotyczące szczegółów zgłaszanych trudności. Podczas konsultacji prosimy o podanie podstawowych danych osobowych takich jak imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres email. Dane te służą nam do szybkiego i precyzyjnego umawiania wizyt w przyszłości jednak nie są do tego celu niezbędne. Zapewniamy możliwość przeprowadzenia konsultacji anonimowo. 

Każda sesja realizowana jest z zachowaniem pełnego szacunku oraz 100% dyskrecji.

Dodaj podtytuł (27)

Wizyta w gabinecie psychologicznym polega na tym, aby zostawić w nim ciężar codziennych trosk, wieloletnich doświadczeń i międzypokoleniowych traum.

Nie jesteśmy anonimowi

Konsultacja psychologiczna to jednorazowe spotkanie mające charakter psychoedukacyjny, zapoznawczy. Często jest to pierwsze spotkanie rozpoczynające proces terapeutyczny,  którego czas trwania podyktowany jest skalą trudności oraz częstotliwością przyszłych sesji. Pierwsze spotkanie to również przestrzeń dla terapeuty na to, aby przedstawić swoją sylwetkę zarówno od strony zawodowej jak i prywatnej. 

Nie wróżymy z fusów

W celu weryfikacji poziomu zgłaszanych dolegliwości najczęściej korzystamy z testów psychologicznych o wysokiej trafności i rzetelności oraz badania jakości fal mózgowych w wybranych obszarach kresomózgowia. Wywiad i przeanalizowane wyniki wybranych testów stanowią kierunek do dalszych działań psychoterapeutycznych. 

Nie przywiązujemy do siebie

Najczęściej proces terapeutyczny to okres pomiędzy 6 a 18 miesięcy, gdzie częstotliwość spotkań wynosi 1 w tygodniu. Unikamy efektu uzależniania od siebie naszych Klientów. Jedynie w procesach terapeutycznych wymagających asysty długoterminowej okres ten jest wydłużany. 

 

Wspieramy naszych Pacjentów w następujących obszarach:

  • Zaburzenia nastroju.
  • Zaburzenia lękowe
  • Zaburzenia odżywiania
  • Zaburzenia niedostosowania społecznego 
  • Objawy somatyczne bez wyraźnych przyczyn medycznych
  • Zaburzenia na tle seksualnym
  • Uzależnienia
Dodaj podtytuł (28)
Informacje podstawowe

PRACOWNIA PSYCHOLOGII HOLISTYCZNEJ
NIP:7532218387
REGON: 384174656

ul. Nitshmanna 30-32
82 - 300 Elbląg

NUMER RACHUNKU:

53 2490 0005 0000 4530 9876 4528
IBAN: PL53249000050000453098764528
Kod SWIFT banku: ALBPPLPW

ALIOR BANK