Dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych

KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE 

Przede wszystkim pracujemy z człowiekiem, bez względu na wiek. Oczywiście praca z dzieckiem wygląda zupełnie inaczej niż praca z dorosłym jednak mechanizmy powstawania i rozwiązywania trudności są do siebie podobne.Najczęstszą przyczyną psychologicznych dolegliwości są zaburzone relacje, traumy i tajemnice, wewnętrzny lęk przed „oczyszczeniem się” przed najbliższymi, którzy na przestrzeni lat nieświadomie przyczyniali się do emocjonalnych powikłań, które dzisiaj skutecznie zaburzają nasze prawidłowe funkcjonowanie.

W związku z powyższym, wychodzimy z założenia, co potwierdza nasze wieloletnie doświadczanie, że praca z dziećmi mogłaby się ograniczać jedynie do indywidualnej pracy z rodzicem, bez angażowania dziecka, którego w szeregu przypadków zdrowie psychiczne determinują relacje. 

Dodaj podtytuł (27)

Nawet jeśli naszym Pacjentem jest dziecko, pierwsza wizyta zawsze odbywa się tylko z rodzicem. Jest to dla nas kluczowy czas zbierania podstawowych informacji o dziecku, jego przyzwyczajeniach, trudnościach i relacjach których jest częścią. 

Bez względu na atrybuty konsultacja psychologiczna w naszym gabinecie skierowana jest do osób doświadczających trudności w poradzeniu sobie z własnymi trudnościami, lękami, emocjami. Doświadczając sytuacji związanych z obciążeniem psychicznym pacjent ma możliwość przyjrzenia się i przeanalizowania wraz ze specjalistą przyczyn, przebiegu i źródła danego problemu, zrozumienia sytuacji, w jakiej się znajduje oraz skonfrontowania się z własnymi uczuciami.

Konsultacja psychologiczna to pierwszy etap współpracy między psychologiem a pacjentem. Celem tego etapu jest wzajemne poznanie się pacjenta i terapeuty, określenie dalszych oczekiwań pacjenta oraz przygotowanie norm dalszej wspólnej pracy. W przypadku postawienia wstępnej diagnozy konsultacja pozwoli określić kierunek kolejnych działań w obszarze psychoterapii (indywidualnej, małżeńskiej, rodzinnej lub grupowej – w zależności od podłoża trudności). Spotkania z psychologiem zapewniają pełną dyskrecję, psycholog jest zobowiązany tajemnicą zawodową. 

W celu prawidłowego wyboru ścieżki terapeutycznej – szczególnie podczas pracy z dzieckiem – zdarza nam się, że odwiedzamy Pacjenta w jego domu. Z naszego punktu widzenia jest to bardzo ważne, aby określić jakie bodźce oddziałowują na psychikę młodego człowieka w jego codziennym, naturalnym środowisku domowym.

Wspieramy naszych Pacjentów w następujących obszarach:

  • Zaburzenia nastroju– depresja, dystymia, agresja.
  • Zaburzenia lękowe– lęk separacyjny (konieczny do przepracowania w konsekwencji rozwodu rodziców lub śmierci bliskiej osoby) lęk społeczny, lęk uogólniony, ataki paniki, zaburzenie obsesyjno-kompulsywne, PTSD)
  • Zaburzenia niedostosowania społecznego – trudności adaptacyjne, trudność z dostosowaniem się do przyjętych norm społecznych, wchodzenie w konflikty,
  • Objawy somatyczne bez wyraźnych przyczyn medycznych
  • Uzależnienia
Dodaj podtytuł (28)
Informacje podstawowe

PRACOWNIA PSYCHOLOGII HOLISTYCZNEJ
NIP:7532218387
REGON: 384174656

ul. Nitshmanna 30-32
82 - 300 Elbląg

NUMER RACHUNKU:

53 2490 0005 0000 4530 9876 4528
IBAN: PL53249000050000453098764528
Kod SWIFT banku: ALBPPLPW

ALIOR BANK