Dla Dorosłych

KONSULTACJE PRAWNE

Nasza codzienna praca gabinetowa niejednokrotnie udowodniła nam jak ważną rolę w naszym zespole odgrywa radca prawny. Jego głównym zadaniem nie jest chronić nas Specjalistów, tylko zabezpieczyć od strony prawnej rodziny borykające się z trudnościami, szczególnie te w procesach, których biorą udział dzieci.

Naszym fundamentalnym zadaniem jest zminimalizować cierpienie, które w konsekwencji dotyka najmłodszych, a którego przyczyną są niepowodzenia dorosłych nieumiejących ze sobą współpracować. Obierając więc za cel prawidłowy rozwój emocjonalny dzieci, wspieramy rodziców w rozwiązywaniu konfliktów małżeńskich oraz poza małżeńskich.

Dodaj podtytuł (31)

Właściwą terapię można rozpocząć dopiero wtedy, kiedy stworzymy ku temu odpowiednie warunki. Pomoc radcy prawnego w wielu przypadkach jest niezbędna, aby dookreślić prawa i wyznaczyć granice, dzięki czemu zyskamy przestrzeń terapeutyczną. 

Nie rzadko zdarza się, że przyjmujemy Klienta, który zgłasza się do nas z objawami około depresyjnymi, jednak rzeczywistym źródłem jego problemów są trudności natury prawnej takie jak przemoc, zadłużenia, poczucie bycia wykorzystywanym, zaburzone relacje rodzinne, konflikty małżeńskie itp. W takim przypadku proces terapeutyczny powinien rozpocząć się od konsultacji prawnej, aby skoncentrować się na rozwiązaniach i dookreślić możliwości wyjścia z trudnej sytuacji.  

Żyjemy w czasach, w których coraz częściej dochodzi do rozpadu związków małżeńskich lub innych długoletnich związków, które połączyła nie tylko miłość, ale z biegiem czasu również liczne zobowiązania. Nie zawsze pary chcą ratować swoje więzi, często wolą się rozstać, jednak nie widzą szans na to, aby rozejść się polubownie. Są to sytuacje mocno ograniczające psychikę, mogące odebrać sprawczość i wolę życia. Zanim jednak proces psychoterapeutyczny obejmie nadszarpnięte poczucie własnej wartości ważne jest, aby w pierwszej kolejności zabezpieczyć prawnie dające się usystematyzować elementy konfliktu.

Podejmujemy się reprezentowania naszych Klientów w sytuacjach:

  • Rozwodu bez orzekania o winie i z orzekaniem o winie,
  • Separacji
  • Podziału majątku
  • Powierzenia wykonywania, ograniczenia albo pozbawienia władzy rodzicielskiej
  • Ustalenia albo zmiany kontaktów z dzieckiem
  • Ustalenia alimentów, podwyższenia albo obniżenia alimentów
  • Postępowań o demoralizację i czyny karalne nieletnich
Dodaj podtytuł (32)
Informacje podstawowe

PRACOWNIA PSYCHOLOGII HOLISTYCZNEJ
NIP:7532218387
REGON: 384174656

ul. Nitshmanna 30-32
82 - 300 Elbląg

NUMER RACHUNKU:

53 2490 0005 0000 4530 9876 4528
IBAN: PL53249000050000453098764528
Kod SWIFT banku: ALBPPLPW

ALIOR BANK