Dla Dorosłych

KONSULTACJE PRAWNE

Kiedy cierpi rodzic, cierpi dziecko. Z racji miłości, dziecko jest w stanie przyjąć na siebie ciężar, którego niejednokrotnie nie jest w stanie udźwignąć dorosły. Ładunek emocjonalny powstały w konsekwencji separacji dziecka od rodzica, jest wielokrotnie większy od tego, który dziecko jest w stanie skontenerować. Dlatego psychika ratując się przed rozdarciem włącza mechanizmy obronne, które niczym zbroja chronią dziecko przed światem zewnętrznym. Ochrona izoluje, wskutek czego człowiek staje się jej więzieniem, do momentu, w którym nie zostanie ona przepracowana. Mając więc na szczególnym względzie prawidłowy rozwój emocjonalny dzieci, wspieramy rodziców w rozwiązywaniu konfliktów małżeńskich oraz poza małżeńskich.

Dodaj podtytuł (31)

Z punktu widzenia dyscypliny psychologicznej przyczyna zaburzeń psychicznych może mieć wiele zmiennych, jednak trudno nie zgodzić się z przekonaniem, że właściwą terapię można rozpocząć dopiero wtedy, kiedy stworzymy ku temu odpowiednie warunki. Dom to zmienna niezależna od dziecka. Jeśli rodzice żyją w niezgodzie trudno jest oczekiwać pogody ducha od dzieci. Bezzasadnym jest również terapia czy farmakologia, gdyż to warunki środowiskowe determinują zachowanie naszych pociech.

Dla nas najważniejsze jest dobro dziecka określane jako zespół wartości duchowych i materialnych, jakie konieczne są do prawidłowego: rozwoju fizycznego jak i duchowego zapewniając przestrzeń wolną od przemocy, okrucieństwa, wyzysku i demoralizacji.

Aby jak najszybciej zapewnić najmłodszym bezpieczne, wolne od konfliktów miejsce wspierające psychoterapię wprowadziliśmy w zakres naszych usług profesjonalną pomoc prawną w zakresie: stwierdzenia winy rozpadu pożycia małżeńskiego, przyznania, ograniczenia lub pozbawienia władzy rodzicielskiej nad dzieckiem oraz ustalenia jego miejsca pobytu.

Podejmujemy się również reprezentowania naszych Pacjentów w sytuacji:

  • Rozwodu bez orzekania o winie i z orzekaniem o winie,
  • Separacji
  • Podziału majątku
  • Powierzenia wykonywania, ograniczenia albo pozbawienia władzy rodzicielskiej
  • Ustalenia albo zmiany kontaktów z dzieckiem
  • Ustalenia alimentów, podwyższenia albo obniżenia alimentów
  • Postępowań o demoralizację i czyny karalne nieletnich
Dodaj podtytuł (32)
Informacje podstawowe

PRACOWNIA PSYCHOLOGII HOLISTYCZNEJ
NIP:7532218387
REGON: 384174656

ul. Nitshmanna 30-32
82 - 300 Elbląg

NUMER RACHUNKU:

53 2490 0005 0000 4530 9876 4528
IBAN: PL53249000050000453098764528
Kod SWIFT banku: ALBPPLPW

ALIOR BANK