Radca Prawny

Karolina Wiśniewska 

Nazywam się Karolina Wiśniewska i jestem Radcą Prawnym od lipca 2016r. Moja droga do uzyskania uprawnień była długa i rozpoczęła się w 2007r., kiedy to rozpoczęłam studia w Wyższej Szkole Prawa i Dyplomacji w Gdyni na wydziale Prawa. Po zakończeniu studiów i obronie pracy magisterskiej- w 2012r. przystąpiłam do egzaminu na aplikację radcowską, który zdałam z wynikiem pozytywnym. Po odbyciu 3-letniej aplikacji prowadzonej przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Gdańsku, w 2020r. przystąpiłam do egzaminu radcowskiego z którego wynik pozytywny umożliwił mi dokonanie wpisu na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku- wpis został dokonany w lipcu 2016r. pod numerem GD.E-290. Od stycznia 2013r. prowadzę kancelarię prawną z siedzibą w Elblągu, pierwotnie świadczyłam usługi klientom jako prawnik i reprezentowałam ich interesy przed Sądem na podstawie stosownych upoważnień pod bacznym okiem kolegów- radców prawnych. Od 2016r. jestem pełnoprawnym radcą prawnym i przez szereg lat staram się walczyć o interesy moich klientów- najczęściej z sukcesem. Moim kluczem do sukcesu jest umiejętność słuchania, rozwiązywania problemów i ciągłe pogłębianie wiedzy oraz umiejętności. Cały czas pogłębiam swoją wiedzę uczestnicząc w cyklicznych szkoleniach. Ponadto w 2020r. odbyłam szkolenie „Mediacja. Przygotowanie do wykonywania zawodu mediatora”, które pozwolił mi na pozyskanie dodatkowych umiejętności w prowadzeniu mediacji, ale również do poznania schematów umożliwiających dojście przez stron do porozumienia w sposób polubowny bez konieczności wchodzenia w spór sądowy, który często pogłębia konflikt miedzy małżeństwem czy rodzicami. Niniejsza umiejętność jest szalenie ważna w aspekcie rozwiązywania sporów rodzinnych, zwłaszcza gdy chodzi o dobro dzieci.

Projekt bez tytułu - 2021-07-05T221826.639

Jestem prawnikiem z powołania i zamiłowani, ale jestem również żoną i matką, dlatego niezwykle ważne są dla mnie wszystkie sprawy podejmowane w kontekście rodziny, gdzie bezwzględnie na pierwszym miejscu stawiam dobro dziecka. Biegła znajomość prawa pozwala mi reprezentować moich klientów w sprawach dotyczących wielu dziedzin życia codziennego, jednak te najtrudniejsze a zarazem najczęstsze z jakimi mam do czynienia to spory w zakresie kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Emocjonalny charakter wyzwań jakie podejmuje nadaje mojej pracy wymiar szczególny, dlatego oprócz surowych treści prawnych istotny jest dla mnie komfort psychiczny moich klientów, przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa i godności. Połączenie psychologii i prawa daje mi pewność, że opieka jaką świadczę jest kompletna, zapewniając osobom ze mną współpracującym wsparcie mentalne w toku uruchomionych procedur prawnych. Podobnie jest na odwrót. Często klienci, którzy trafiają do psychologa podejrzewając u siebie depresję lub nerwicę, tak naprawdę wzmagają się z nieuregulowanymi sprawami natury prawnej, przez co ich nastrój jest niestabilny.

Moja codzienność to wsparcie w zakresie rozwiązywania problemów rodzinnych, w tym rozwodów zarówno z orzekaniem o winie jak i bez orzekania o winie, spraw alimentacyjnych czy spraw dotyczące władzy rodzicielskiej. Walka o dobro rodziny to trudny czas dla każdego człowieka, zwłaszcza kiedy chodzi o rozwód, sprawy powierzenia wykonywania, ograniczenia albo pozbawienia władzy rodzicielskiej, ustalenia kontaktów z dzieckiem czy wysokości alimentów. Dlatego w swoją pracę oprócz silnego charakteru, energii i zaangażowania wkładam biologicznie uwarunkowaną empatię przez co bez trudu umiem postawić się w sytuacji osoby przeze mnie reprezentowanej ale również podpowiedzieć jej prawidłową drogę, którą powinna iść, kierując się przede wszystkim dobrem dziecka.

Dodaj podtytuł (24)
Informacje podstawowe

PRACOWNIA PSYCHOLOGII HOLISTYCZNEJ
NIP:7532218387
REGON: 384174656

ul. Nitshmanna 30-32
82 - 300 Elbląg

NUMER RACHUNKU:

53 2490 0005 0000 4530 9876 4528
IBAN: PL53249000050000453098764528
Kod SWIFT banku: ALBPPLPW

ALIOR BANK