close menu icon
Strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
Zgoda
phone icon
Umów się na wizytę, zadzwoń:
733 777 675
address icon
ul. Nitschmanna 30-32
82-300 Elbląg

REALIZOWANE PROJEKTY

star icon

We wrześniu 2019 roku powstaliśmy jako Pracownia Psychologii Holistycznej oferująca pomoc psychologiczną odpłatną. W bardzo krótkim czasie, bo jeszcze tego samego roku zauważyliśmy, że gro osób potrzebujących pomocy najzwyczajniej nie stać na prywatne wsparcie, stąd nawiązaliśmy liczne współprace, dzięki którym mogliśmy świadczyć nasze usługi nieodpłatnie. Do dnia dzisiejszego bierzemy aktywny udział w różnego rodzaju akcjach pomocowych współdziałając na rzecz osób potrzebujących. W 2023 roku, czyli 4 lata od powstania naszej Pracowni powołaliśmy do życia Fundację Rozwoju Rodziny Psychologia Holistyczna, której fundamentalnym zadaniem jest szeroko rozumiana pomoc rodzinom dysfunkcyjnym, zabezpieczając je od strony psychologicznej. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym we wspólny sukces.

 

Na przestrzeni lat współtworzyliśmy następujące dobro:

 

  1.  „Bądź dobrej myśli” – zwiększenie skuteczności edukacji i promocji zdrowia psychicznego w odniesieniu do depresji występującej wśród dzieci i młodzieży w województwie warmińsko – mazurskim, VII-XI 2019 r.
  2.  „Zdecydowane NIE dla cyberprzemocy” – edukacja przeciwko mowie pogardy wśród dzieci i młodzieży w województwie warmińsko-mazurskim, IX-XII 2020 r.
  3.  „Biofeedback” jako nowoczesna metoda w profilaktyce zachowań destrukcyjnych oraz terapii zaburzeń depresyjnych dzieci i młodzieży w województwie warmińsko – mazurskim. Projekt z zakresu zdrowia publicznego określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 dofinansowane jest ze środków Województwa Warmińsko – Mazurskiego, X-XII 2020 r.
  4.  „Edukacja rodziców kluczem do lepszej przyszłości ich dzieci” – warsztaty edukacyjno-profilaktyczne dla rodziców/opiekunów prawnych z Elbląga w zakresie problematyki uzależnień i przemocy, IX-XI 2019 r.
  5.  „Narkotyki – wrogowie naszej młodości”, XI-XII.2019 r.
  6.  „Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego jako wsparcia psychologicznego – pedagogicznego i edukacyjnego oraz realizacja programów profilaktycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin”, X-XII.2020 r.
  7. „Pozytywnie włączeni” – aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym.
  8.  „Rodzinnie znaczy aktywnie” – integralny program wsparcia rodzin w Elblągu i powiecie elbląskim, III.2020 r.
  9.  „Bez paniki” – wsparcie dla działań programowych i instytucjonalnych elbląskiego oddziału Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w sytuacji pandemii, finansowanego ze środków Funduszu Pomocowego dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich 2020”, utworzonego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.
  10.  „Telefon zaufania” dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców w sytuacji pandemii, od X.2020 do teraz.